Naš proizvodNosiljke i palete

Saznaj više

Naš proizvodGajbe

Saznaj više

Naš proizvodSlamke

Saznaj više

Naš proizvodAku program

Saznaj više

Kvaliteta

Stražaplastika ima uveden i certificiran sustav upravljanja kvalitetom prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Uz to, Stražaplastika je nadogradila postojeći sustav sa zahtjevima norme IATF 16949:2016

Politika kvalitete je definirala slijedeće prioritete:

- usmjerenost na kupca
- kvalitetno vođenje
- uključenost osoblja
- procesni pristup
- sustavni pristup upravljanju
- stalna poboljšanja
- donošenje odluka na temelju činjenica
- obostrano koristan odnos sa dobavljačima

Krajnji je cilj izgradnja suvremene, učinkovite organizacije za koju će prioritet biti zadovoljenje kupca.


Ekologija

Kao ekoloski svjesna tvrtka, od nasih kupaca otkupljujemo rabljenu i polomljenu ambalazu, koju ponovno preradjujemo u tehnicki manje zahtjevne proizvode.

Da bismo ekološki svjesno poslovanje mogli primijeniti na cjelokupno poslovanje, uspješno smo implementirali sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001.
gajbe
Nosiljka sa čipom E220

O nama


Više od 50 godina iskustva

 
 
Stražaplastika d.d. djeluje kao samostalno poduzeće od 1. siječnja 1958. godine. Zametak poduzeća razvio se u okviru Tvornice stakla Vetropack Straža d.d. kao dio dopunskog programa za opremanje boca - čepovi. I prva lokacija bila je unutar tvorničkog kruga TS Vetropack Straža.

Program se postupno širio na proizvodnju bakelita, na program izradbe donjih dijelova cipela odnosno industriju kože i obuće, na opletanje staklenih balona vrbovom šibom odnosno kasnije plastičnim trakama.

Desetak godina nakon osnutka usvaja se program izradbe plastične transportne ambalaže, koji u tom trenutku  predstavlja supstituciju gašenja programa opletanja staklenih balona. Istovremeno 1967. godine prelazi se na sadašnju lokaciju u Humu na Sutli zvanu Dreža.

Godinu potom započelo se s proizvodnjom mikroseparatora. Time se ulazi u proizvodni program povezan uz akumulatorsku industriju, a koji se 1976. godine upotpunjuje programom izrade akumulatorskih kutija i poklopaca. Počeci proizvodnje puhanih i ekstrudiranih proizvoda zadiru u 1970. godinu, dok značajniji rast proizvodnje osobito plastičnih boca dosiže se desetak godina kasnije.

 
 Sredinom osamdesetih godina instaliraju se dvije nove linije za proizvodnju mikroseparatora čime se osjetno povećavaju kapaciteti i taj program postaje u tom trenutku izuzetno značaj za Društvo. Tijekom izrazito teških ratnih godina, Društvo ulaže u liniju odnosno postrojenje za izradu i tisak jednoslojnih i višeslojnih tuba, a koje tek u najnovije vrijeme dobivaju svoje pravo tržišno mjesto.


U gotovo 60 godina postojanja Stražaplastika d.d. djeluje samostalno u razdoblju 1958 - 1976. godina, dok u razdoblju 1976 - 1990 djeluje u sklopu tadašnje RO Straža tvornica stakla i plastičnih masa, da bi se ponovno 1990. godine pojavila kao samostalni poslovni subjekt. Isto tako razdoblje od 1958 - 1992. godine je razdoblje društvenoga vlasništva, dok od 4. rujna 1992. godine djeluje u pravnom obliku dioničkog društva.


Osnovni podaci:

Tvrtka „Stražaplastika“ dioničko društvo za preradu i promet plastičnih masa

Sjedište: Hum na Sutli 123, p.p. 6, 49231 Hum na Sutli

Utemeljeno 1958.god.,  upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

OIB: 68555837387  MB 3079201  MBS 080021501

Predsjednik uprave: Paul Frans Rosa Baeyens; Članovi uprave: Josip Grilec, Mario Tomljanović

Predsjednik Nadzornog odbora: Bert Christel Berghs

Temeljni kapital 28.635.600,00 kn plaćen u cijelosti, podijeljen na 71.589 dionica;  

 

IBAN: HR0623600001101339717, Zagrebačka banka d.d.

PDV ID/VAT ID: HR68555837387