Naš proizvodNosiljke i palete

Saznaj više

Naš proizvodGajbe

Saznaj više

Naš proizvodSlamke

Saznaj više

Naš proizvodAku program

Saznaj više

gajbe
Nosiljka sa čipom E220

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 


Naziv projekta: Poticaj internacionalizacije Stražaplastike d.d. na tržištu Europske unije

Kratki opis projekta: Dana 02.02.2018. poduzeće Stražaplastika d.d. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Poticaj internacionalizacije Stražaplastike d.d. na tržištu Europske unije“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.07.0011. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje konkurentnosti, širenje prodajne mreže na ciljana tržišta Europske unije nastupom na inozemnim sajmovima, rast prihoda i provedbu marketinških aktivnosti.

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća kroz jačanje prodajne mreže na inozemnom tržištu Europske unije i regionalnom tržištu. Ostali ciljevi projekta su povećanje prihoda od prodaje, povećanje prihoda od izvoza, sklapanje novih ugovora o izvozu s međunarodnim partnerima kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima.

Očekivani rezultati projekta:

·         Rast prihoda od prodaje

·         Rast prihoda od izvoza

·         Rast tržišne svijesti o proizvodima poduzeća na tržištu Europske unije i regionalnom tržištu

·         Projekt proveden u skladu sa zadanim procedurama

Ukupna vrijednost projekta: 1.562.894,00 Kn

EU sufinanciranje projekta:  1.000.000,00 Kn

Razdoblje provedbe projekta: 15. svibnja 2017. – 15. listopada 2019.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Grilec, josip.grilec@strazaplastika.hr  + 385 49 382 333

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova/

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Stražaplastika d.d.